Evakuacinės antipanikinių, avarinių išėjimo sistemos

Pastatuose, kilus panikai dėl gaisro ar kitos avarinės situacijos žmonės elgiasi neracionaliai, todėl  labai svarbu, kad pastate būtų ne tik evakuaciniai išėjimai, bet ir nesudėtingas jų atidarymas. Darbuotojas, viešbučio svečias ar visuomeninės paskirties pastato lankytojas – kiekvienam panikos atveju svarbu saugiai evakuotis. Evakuacijos keliuose durys turi lengvai be pasipriešinimo atsidaryti. Tai nereiškia, kad avariniai išėjimai bus naudojami apeiti kasas nesumokėjus.

Įrengiant pastatus ypatingas  dėmesys turi būti skiriamas ne tik priešgaisrinėms medžiagoms, durims, bet ir  evakuacinėms sistemoms, nes tai susiję su žmonių gyvybės išsaugojimu. Pastatuose, kuriuose yra arba susirenka daug žmonių, pvz., dideli administraciniai pastatai, ligoninės, kino teatrai, klubai, sporto arenos, mokyklos, prekybos centrai, evakuaciniai  įrenginiai turi būti lengvai pastebimi, paprastai ir lengvai atidaromi,  kilus gaisrui ar panikai. Kai patalpose yra nedaug žmonių ir  jie žino patalpų išplanavimą, evakuacinius kelius ir net evakuacinių įrenginių veikimo būdus, panikos galime išvengti, bet evakuacinio išėjimo užraktai iš vidinės durų pusės turi visada atsidaryti, net ir tuo atveju, kai spyna užrakinta.  

Norint išvengti nesusipratimų evakuojant žmones iš pastatų, bei įvairių evakuacinių sistemų interpretavimo variantų, Europos Sąjungoje buvo priimti  vieningi reikalavimai ir  normos.  Priešgaisrinėse – evakuacinėse duryse turi būti speciali evakuacinė sistema, kurią  galėtų atidaryti žmonės neturintys jokių specialių žinių ir nenaudojantys jokių pagalbinių priemonių. Evakuaciniams ir avariniams išėjimams  keliami skirtingi reikalavimai, todėl ir nustatytos normos yra skirtingos.

 

Avarinis isejimas

 

Palyginti